aktuali projekti teksti process darbinieki

15.08.2009

http://nrja.lv/uploads/projekti/jurmala-winning_baltais_kopskats.jpg

http://nrja.lv/uploads/projekti/jurmala-winning_lokacijas_koncepts.jpg

 http://nrja.lv/uploads/projekti/jurmala-winning_lokacijas_koncepts2.jpg

http://nrja.lv/uploads/projekti/jurmala-winning_spatial.jpg

http://nrja.lv/uploads/projekti/jurmala-winning_ground_floor1.jpg

http://nrja.lv/uploads/projekti/jurmala-winning_first_floor2.jpg

 http://nrja.lv/uploads/projekti/jurmala-winning_platais_skats2.jpg

http://nrja.lv/uploads/projekti/jurmala-winning_platais_skats1.jpg
http://nrja.lv/uploads/projekti/jurmala-winning_JMM_viz1_ar%20biblio.jpg  

http://nrja.lv/uploads/projekti/jurmala-winning_JMM_viz3.jpg

 

http://nrja.lv/uploads/projekti/jurmala-winning_JMM_viz7.jpghttp://nrja.lv/uploads/projekti/jurmala-winning_makets.jpg

JŪRMALAS SABIEDRISKAIS KOMPLEKSS - MŪZIKAS SKOLA, MĀKSLAS SKOLA UN BIBLIOTĒKA

Jūrmala ir pilsēta ar atpazīstamu tēlu – jūra, baltās smilšu kāpas, priedes un divstāvu koka vasarnīcas. Jūrmalas vārds saistās ar vasaras atpūtu un tūristiem, bet pilsētas īsto dzīvi visa gada garumā veido vietējie pilsētas iedzīvotāji, viņu ikdienas gaitas, intereses un aktivitātes.

Jaunais Jūrmalas sabiedriskais komplekss – mūzikas skola, mākslas skola un bibliotēka - būs pilsētas iedzīvotāju satikšanās vieta, pieturas punkts lielo un mazo pilsētnieku ikdienas gaitās, kultūras centrs, kur gūt zināšanas un baudīt radošā darba augļus.

Projektētais objekts iecerēts kā noslēdzošais posms Jūrmalas kultūras un administratīvā centra pilsētbūvnieciski telpiskajā un funkcionālajā struktūrā, izveidojot multifunkcionālu trijstūri – Dubultu dzelzceļa stacija, Dubultu luterāņu baznīca un jaunais sabiedriskais komplekss „LA 5I5”.

Multifunkcionālais komplekss ietvers vairākas ar kultūru saistītas funkcijas – mūzikas un mākslas skola, bibliotēka, koncertzāle, izstāžu zāle, kafejnīca u.c., tomēr katrai no tām ir savas specifiskās vajadzības pēc telpas, gaismas un pieejamības. Jaunajā sabiedriskajā centrā katra funkcionālā telpu grupa plānota pēc tai atbilstošiem principiem: publiski pieejams – individuāls, caurredzams – noslēgts, atvērts – nodalīts, izgaismots – tumšs, aktīvs – pasīvs, kluss – akustisks u.c.

APBŪVES KONCEPTS

Projekta pamatideja ir izveidot laikmetīgu sabiedrisku daudzfunkcionālu kompleksu, respektējot Jūrmalas dabisko vidi, pilsētbūvniecisko identitāti un vēsturiskās apbūves raksturu. Objekta centrālā atrašanās vieta pilsētas teritorijā nodrošinās tā plašo pieejamību un teicamu vizuālo uztveri, tādēļ kompleksa tēls veidots kā pilsētas atpazīstamības simbols. „LA 5I5” tēls ir mūsdienīga interpretācija Jūrmalas vēsturiski raksturīgajai videi – kāpās ieskauti brīvstāvoši apjomi.

FUNKCIONĀLĀ SHĒMA

Funkcionāli projektējamo ēku veido trīs galvenās daļas. Redzamākā un aktīvākā zona ir pilsētas bibliotēka, zemesgabala klusākajā zonā izvietota mūzikas skola, bet labāk izgaismotajā daļā – mākslas skola. Nosacīti par vēl vienu ēkas funkcionālo daļu var uzskatīt koncertzāles un izstāžu zāles telpu bloku, kas kā augstākais apjoms likumsakarīgi novietots pēc detālplānojuma paredzētajā apbūves akcenta zonā.

TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS

Teritorijas labiekārtojums veidots tā, lai jauno objektu iespējami labi integrētu pilsētas esošajā telpiskajā struktūrā, piedāvājot pilsētas iedzīvotājiem jaunu, plašu un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošu publisko ārtelpu. Labiekārtojuma koncepcijā izmantoti Jūrmalai raksturīgie elementi - plašums, gaisma,  reljefs, atvērtība un dabiski materiāli, kas padara vidi draudzīgu un saprotamu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.

 

 atpakal
FFA 2009-08-25 15:53:13
ir labi !
FIFFA 2009-08-24 14:10:22
baiss krāvums! plānus derēja daudz skaidrāk saplānot!
FOFFA 2009-08-21 09:45:45
maketa bildei vareja citur fokusēt !
PINGVINS ZIEMELOS 2009-08-21 00:11:20
smukas budinas
SUDRABA ARHITEKTURA 2009-08-18 21:14:28
un kā par brīnumu nav nekādas skaudības
SUDRABA ARHITEKTURA 2009-08-18 14:53:57
nu labs projekts / nofomējums !! apsveicam !! zurija arii rulz tik kapec nav nr.1 ?
BEZDARBNIEKS BERLINE 2009-08-16 15:21:19
NRJA uber alles!!! APSVEICU!
Spameris
Drošības kods: > > >