aktuali projekti teksti process darbinieki

06.09.2017
METU KONKURSA 2. VIETA
 
„Izstādes „Latvijas gadsimts. Muzeju izstāde valsts simtgadei”
zinātniskās koncepcijas mākslinieciskā risinājuma izstrāde un īstenošana ”


Mākslinieciskās idejas koncepcija izstādei „Latvijas gadsimts. Muzeju izstāde valsts simtgadei” kā galveno ekspozīcijas vadmotīvu izceļ visas ekspozīcijas zāles vienojošu brīvstāvošas sienas konstrukciju, kas, hronoloģiski secīgi turpināta visas izstādes garumā, veido politiskās vēstures “mugurkaulu”:

- Vienā sienā apvienojot dažādos gadsimta notikumus, uzskatāmi parāda Latvijas vēsturi
kā sarežģītas pēctecības un pārmantotības stāstu, kurā Latvijas valstiskuma vēstures
sarežģītie pagriezieni izgaismojas caur pagātnes sabiedrību laikmetīgo aktualitāšu,
individuālās un ģimenes pieredzes prizmu, Siena/mugurkauls – kā vēstures elements, kas ir klātesoša gadsimta garumā,
- Siena/mugurkauls – kā atmiņu glabātāja .Vienotā konstrukcijā izvietojot visus Politiskā konteksta un Laikmeta mantojuma eksponātus, tekstus un laika grafiku, koncentrētā veidā tiek parādīta 100 gadu vēstures nedalāmība,
- Visas Sienas/mugurkaula garumā Sienas un grīdas savienojuma zonā izvietojot izgaismotu Laika grafiku, tiek radīta iespēja apmeklētājam vienlaicīgi ar konkrētā objekta apskati, pārliecināties, kuram konkrētajam vēstures nogrieznim, atbilst izstādītais priekšmets,
- Siena maina savu augstumu un konfigurāciju, atbilstoši attēlojamajiem vēstures notikumiem, kā arī reaģējot uz izstādes telpu konfigurāciju, 
- Sienas krāsa palīdz orientēties attēlojamā laika posma politiskajā situācijā, mainot krāsu no karmīnsarkanā uz padomju karoga sarkano un atpakaļ uz karmīnsarkano, Siena – kā pārvaramas pretestības simbols,
- Siena atdala atsevišķas tematiskas projekciju telpas, kurās var nokļūt caur sienu vietā, kas laika grafikā atbilst video projekciju saturam, tādā veidā netraucēti vērojot sagatavotās tematiskās video projekcijas, Siena – kā atdalošs elements,
- Siena izbūvējama ar atkāpi no fasādes sienas, nodrošinot apkopes piekļuvi logiem un radiatoriem,
 
 http://nrja.lv/uploads/projekti/muzejs-01.jpg
 
http://nrja.lv/uploads/projekti/muzejs-02.jpg
http://nrja.lv/uploads/projekti/muzejs-03.jpg
http://nrja.lv/uploads/projekti/muzejs-04.jpg
 
http://nrja.lv/uploads/projekti/muzejs-05.jpg
 
http://nrja.lv/uploads/projekti/muzejs-06.jpg
 
http://nrja.lv/uploads/projekti/muzejs-07.jpg
 
http://nrja.lv/uploads/projekti/muzejs-08.jpg 
 
Vizuāli mijiedarbojoties ar monumentālo vēstures sienu, telpās paredzēts izstādīt brīvstāvošus dzīvesstāstu stendus un interaktīvās salas.
 
Interaktīvās salas
Kā atšķirīga ekspozīcijas sastāvdaļa, izstādē tiek izmantotas interaktīvās salas. Pateicoties to formai, tās var tikt izmantotas dažādi:
- Projekcijas – uz slīpajām plaknēm var tikt projicēti konkrēti attēli vai konkrēts priekšmets (karogs), kur projekcija darbojas kā papildinošs elements;
- Virziena norādītāji – salas izvietotas stratēģiski nepieciešamās vietās, sadalot vai apvienojot apmeklētāju plūsmas, un ļaujot telpu secīgi apskatīt. Salas darbojas kā pieturas punkti, kur var apstāties un pievērst koncentrētāku uzmanību un kādu no laikmeta objektiem;
- Sēdmēbele – daļas no salas var tikt izmantotas kā apsēšanās vietas, lai atpūstos vai vērotu video;
- Informatīvās nodrādes – uz katras salas sāniem atrodas konkrēti gadskaitļi un apakšsadaļas nosaukums, lai apmeklētājiem būtu vieglāk orientēties telpā un laika kontekstā;
- Objektu ekspozīcijas vietas – salu daļās var tikt izvietoti smalkākie vai interesantākie objekti, kuru apskate prasa ilgāku laiku. Tā ir vieta, kur apsēsties, apskatīt un pētīt;
- Interaktivitāte – salās var tikt ievietot interaktīvi ekrāni, kas atļauj piedalīties dažādās aktivitātēs, asināt prātu, pildīt testus, atmiņu spēles, puzles u.c.

Personības jeb dzīvesstāstu stendi
Trešais izstādes elements ir personību stends – vieta, kur apmeklētājam iepazīties ar konkrēta laikmeta liecinieka stāstu, dzīves gājumu un personiskajām lietām.
Pārsvarā visās izstādes daļās nozīmīgas laikmeta personas būs apvienotas mazās stendu grupās, atbilstoši muzeja koncepcijas vajadzībām. Tikai 38 valsts dibinātāju grupā to būs daudz un tie ieņems centrālu vietu. Pārējā izstādes plūdumā, šie stendi atradīsies katras sadaļas beigās, parādot tikko iepazīto laika sprīdi caur to liecinieku acīm.
Grafiski un arhitektoniski objekti būs vienādi, variējot vienīgi ar objekta augstumu, tomēr katras personības “ķermenis” un “seja” padarīs to individuālu, stāstīs savu dzīvesstāstu, citēs svarīgu domu un izrādīs kādu privātu lietu.

 atpakal
Spameris
Drošības kods: > > >