aktuali projekti teksti process darbinieki

07.02.2008
http://test.nrja.lv/uploads/projekti/1.jpg


http://test.nrja.lv/uploads/teksti/2.jpg
Gan reālas, gan abstraktas telpas ir konstrukcijas - kā individuālas, tā sabiedriskas.
Telpas reprezentācijas diskurss ir kā attēls - fotogrāfija ar savu pagātni un atmiņām.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/3.jpg
Telpa ir fiziska vide. Cilvēki ar savu dzīvesveidu un pieredzi transformē to par Vietu. Pievienojot jaunas vērtības, iespējams konstruēt jaunu publiskās telpas identitāti - zīmolu, ar kuru esošais un potenciālais telpas lietotājs var identificēties.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/4.jpg
Esot iesprostotiem fiziskā vidē, mūsu ticības pamatkamens ir bāzēts uz objektiem, kurus mēs uztveram. Pievienojot neskaitāmas perspektīvas un uztverot pilsētas telpu kā attiecību konstrukciju, to iespējams tvert kā atvērtu procesu, kā neatkarīgu un papildināmu urbāno sistēmu.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/5.jpg
Mēs izvēlamies ticēt tam, ko redzam, bet atsakāmies redzēt to, kam ticam.
Tas, kas vienam apziņas stāvoklim ir reāls, patiesībā ir cita apziņas stāvokļa sapņa veidojums.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/6.jpg
Kad distance starp realitāti un utopiju atkarīga no Vīzijas, Reprezentācijas un Mēru sistēmas, tad par virtuālās realitātes pamatu kļūst arhitektūra. Arhitektūra kā platforma, kas rada iespēju vizualizēt, izdzīvot un sajust sapņus. Ne kā utopija, bet nojauta. Kā izpēte un paredzējums. Kā progresīva realitāte.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/7.jpg
Publiskā telpa kļuvusi par produktu, kuras auditorija ir visa pasaule. Jo - Pilsēta ir zīmols. Katra ēka tajā tiek pārdota kā vietas zīme akciju tirgū, reprezentējot korporatīvo idenitāti.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/8.jpg
Pilsēta ir kā vairākslāņu skatuve, uz kuras katrs indivīds var pašrealizēties laikā un telpā. Vide ar telpisku, reālu vai virtuālu stāstu kļūst par saskarsmes veidu. Ja mūsu ainava attīstīsies hiper-reāla, cilvēki mainīs savu lomu - no lietotājiem kļūs par telpas lasītājiem.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/10.jpg
Informācijas laikmetā zūd un saplūst robežas starp realitāti un virtualitāti, kur nozīmīgi tikai diskursi, teksti, valodas spēles un tēli.
Pilsētas telpa sastāv no zīmēm (kā definētām un noteiktām, tā arī nefiksētām), no konteksta, no nozīmes, no formas, no urbānajiem elementiem un dekonstruktīviem tēliem.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/101111.jpg
Arhitekta kā pilsētplānotāja uzdevums šajā gadījumā ir kolekcionēt un pārkārtot šos elementus, radot telpai jaunu nozīmi un sajūtu. Arhitektūras nolūks ir fizisks iznākums, vajadzību, vēlmju un avantūru reāla materializēšana, kombinējot un modificējot reālo un virtuālo.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/111111111.jpg
Pilsētu arhitektūrai vairs nav jābūt rūpīgi statiski modelētai.
"Pikseļu pilsēta" ir urbāno fragmentu kolekcija, kuri ir nebeidzami (pār)kārtoti, (pār)likti, (pār)savienoti izjaucot un pārmainot esošo telpisko kārtību. Reālu ēku parādīšanās izaicina un piedāvā jaunu abstraktu sistēmu virtuālās reprezentācijas veidus.

 

http://test.nrja.lv/uploads/projekti/1212121212.jpg
Tas aizvietot neitrālo, viendabīgo modernistu telpas uztveri, veidojot formas, kurās pārklājas tēli, lauki, tīkli, un reālā vide savijas ar iedomāto.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/1313131313.jpg
Eksperiments atzīst konfliktu starp iedomāto produktu un realizāciju kā virzošo spēku, radot un strukturējot virtuāli telpisko kārtību. Tā robeža ir starp virtualitāti un realitāti.
Šādi tiek radīts vides tuvums un daudzslāņainība, izaicinot tradicionālos distances un laika konceptus, reizē atbrīvojot arhitektūru no vienlaicības.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/14.jpg
Re-de-konstruējot virtuālo un reālo, ikdienas pieredze atspoguļojas citā realitātē, starp virtuālo urbānismu (bitu un pikseļu pilsētu) un reālo pilsētvidi (ķieģeļu un tērauda pilsētu). Tas rada iespējas to visu sapludināt vienotā veselumā.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/15.jpg
Tā ir metode, kas vienlaicīgis pieļauj ticēt un neticēt lietu esamībai.
Fragmenti un attēli liek izzust telpiskām atšķirībām starp realitāti un mītiskām vietām, starp ekrānu un iztēli, starp virtuālo urbānismu un īsto pilsētvidi.
Eksperiments ir daudzslāņains, tas ir savstarpēji saistītu slāņu programmas (funkcijas, ģeometrija, ēkas, infrastruktūra) sēriju mehānisms, kurš ietekmē, maina vai modificē pilsētas strukturālo konceptu, kamēr fragmentāri tiek aizpildīti atsevišķi pilsētvides laukumi.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/16.jpg
Dažādas telpas var nebūt saskaņotas perspektīvā, mērogā un apgaismojumā. Atsevišķi līmeņi var paturēt savas atšķirīgās identitātes, nesaplūstot vienā telpā. Šādi radītas dimensijas radikāli transformē laiku un telpu.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/17.jpg
Pagātne, tagadne un arī nākotnes scenāriji vairs nevar tikt reproducēti tiešā tradīciju izpratnē.
Kolāžas jeb montāžas metode atceļ konkrētu objektu mērogu. Tā rada uztveres maiņu starp jēdzieniem - tālu - tuvu, iekšpuse - ārpuse. Tādējādi tiek reaģēts uz sabiedrības prasību pēc pasaules daudzveidīguma izjūtas.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/18.jpg
Attēlu diagrammatiskā tehnika balstās telpiskajā un strukturālajā analīzē, izmantojot valodu, kas atrasta starp pretmetu savienošanu - centrs - perifērija, vertikālais - horizontālais, punkts - plakne, iekšpuse - ārpuse. Tas atdala formu no tās atbilstības nozīmei un pakļauj to transformācijas, informācijas un performances funkcijām.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/19.jpg
Ikonas ir jauna, atšķirīga ainava, kas ir līdzību un atšķirību reflekss. Tās ir konstrukcijas, kurās tiek atkārtotas citur, piemēram, internetā, televīzijā, reklāmās, saskatītās vērtības.

 

http://test.nrja.lv/uploads/teksti/20.jpg
Nav izvēles starp esamību un šķitumu, starp patiesu un nepatiesu. Izvēle ir starp versijām, kurām potenciāli ir vienādas tiesības.
Kolāža kā ilustrējoša forma ir tā iespējamība, kurā lietas ir savstarpējā mijiedarbē, kā attēla daļas vai elementi. Tas ir veids, kā attēls ir saistīts ar realitāti.

Mgr. arch. Linda Leitāne

 

 atpakal
Spameris
Drošības kods: > > >